Pension Jana V bambouskách 345, CZ- 142 00 Praha 4- Libuš ,
 tel: +420 261912647